Mi az a Munay-Ki?

A Munay-Ki az inkák leszármazottjaitól, a perui Andok őshonos népeitől származó Kilenc Rítusú Beavatás. A Munay-Ki egy quechua (Peru és környékén beszélt őshonos nyelv) szóból származik, és azt jelenti „Szeretlek”.

Munay-Ki egy kilenc lépéses folyamat a múlt sérelmeinek gyógyítására: amik nemcsak gyerekkorbeli, de karmikus és ’előző életbeliek’ is lehetnek. A Munay-Ki megtisztítja a Fénylő Energia Mezőnket (Luminous Energy Field – LEF) az úgynevezett lelki salakanyagoktól, amiket e múltbeli traumák hagytak hátra. Ezen sebek megtisztítása után, (amiket esetleg már sok életen át cipelünk) szabadok lehetünk, hogy azzá váljunk, akik igazán vagyunk, az új emberi faj, a ’Homo Luminous’.

A Rituálék az emberi evolúció következő lépcsőfokaként szolgálnak, melyek idegpályánkat átrendezik és összeegyeztetik, hogy egy magasabb szintre emeljük az emberi tudatosságot.

A Munay-Ki egy kilenc rituálés beavatás, amiben egy ember – aki gondoskodást fogadott minden teremtményért – részesülhet, hogy a bölcsesség és az erő emberévé váljon. Ahogy megtapasztaljuk a Munay-Kit, érezzük az úgynevezett fénylő egyedek jelenlétét és bölcsességét. Ahogy rezgésszintünk emelkedik, eme fénylő egyedek segítenek majd utunkon. Annyit kell csak tennünk, hogy kitárjuk szívünket a ’Földőrzők’ bölcsességének és mindez a miénk. S amint kapcsolatba lépünk velük, olyan történeteket tudunk majd előidézni, melyeket soha nem tapasztaltunk személyesen, de amik mostantól a miénké válnak.

Az idő MOST jött el

Az ősi amerikaiak próféciái beszélnek egy új emberiség eljöveteléről – akik transzcendális természetében megmutatkozik a félelem nélküliség. A Munay-Ki a kód ehhez az új emberiséghez, melyek energia átvitellel jutnak el egyik embertől a másikig. Közel mostanáig a Munay-Ki kilenc beavatása csak az andokbeli magasrendű bölcseknek volt elérhető.

Tradicionálisan, valakinek éveket kellett szent tanulással eltöltenie mielőtt és miközben részt vehetett a beavatási rituálén. Az andokbeli Öregek úgy hiszik, az emberi történelem egy kritikus csomóponthoz érkezett, s ezen rítusok el kell, hogy jussanak minél több emberhez.

Dr. Alberto Villoldo hozta el Nyugatra a Munay-Ki rítusokat 2006-ban (www.munay-ki.org). Orvosi antropológia háttérrel évekig dolgozott, először amazonbeli sámánokkal, később pedig a laika-kkal, az inkák leszármazottjaikkal.

Advertisements

What is Munay-Ki?

The Munay-Ki are the nine rites of initiation from the descendents of the Inka, the indigenous people from the Andes mountains of Peru. Munay-Ki comes from a Quechua word that means ‘I love you’.

Munay-Ki is a nine step process to heal the wounds of the past: not just the past of our childhood, but karmic and ‘past life’ wounds. The Munay-Ki will clear your luminous energy field (LEF) of the psychic sludge left by these past traumas. Through healing these wounds (that perhaps we have carried for many lifetimes) we are then free to become who we truly are, the new human being: ‘Homo Luminous’.

These Rites are given as the next step in the evolution of humanity; to realign and attune our neuropathways and truly shift human consciousness.

The Munay-Ki are the nine rites of initiation that a person – who has accepted the stewardship for all creation – can take to become a person of wisdom and power.  As you experience the Munay-Ki, you’ll feel the presence and sense the wisdom of luminous ones. As you raise your level of vibration, these luminous beings will come to you and guide you. You simply need to open your heart to the wisdom of the Earthkeepers, and all will be bestowed upon you. Connect with them, and you’ll be able to recall stories that you never experienced directly, but that are now yours.

The time is NOW

The prophecies of the ancient Americas speak about a new human appearing on the planet – one who lives free of fear and resides in his or her transcendent nature. The Munay-Ki are the codes for the new human. They are delivered in the form of energetic transmissions. The nine initiations of the Munay-Ki have only been available until recently to the high wisdom keepers of the Americas.

Traditionally, one must spend many years in sacred study before and between receiving these Initiatory Rites. The Elders believe that we are at a critical juncture in human history and that these Rites need to be transmitted to as many people as possible.

Dr Alberto Villoldo has brought the Munay-Ki rites to the West in 2006 (www.munay-ki.org). With a background in medical anthropology he worked for many years, first with the shamans of the Amazon and later with the decedents of the Inka, the Laika.