A Beavatási Rítusok

Első Rítus: Gyógyítók Rítusa

E rituálé, összeköt téged fényes teremtmények generációival. Ők a múlt Földőrzői, akik eljönnek, hogy személyes transzformációdban segítségedre legyenek. Temérdek spirituális segítség érhető el és ezek a fényes teremtmények dolgoznak veled, miközben alszol vagy meditálsz, hogy begyógyítsák a múlt és egyben őseink sebeit. Ezen rítus egyben felébreszti a gyógyító energiát kezedben, így mindenki, akit megérintesz áldott lesz.

Második Rítus: Az Erő Sávjai

A második rítus öt energia sávot tartalmaz, a földet, levegőt, tüzet, vizet és a tiszta fényt reprezentálva. Eme sávok a Fénylő Energia Testedbe kerülnek elhelyezésre, és mint egy filter, bontják le az öt elem egyikére az összes negatív energiát, ami feléd közeledik, így ezen energiák táplálni tudnak téged, ahelyett, hogy megbetegítenének. Az Erő Sávjai mindig be vannak kapcsolva, így a negatív energiák rögtön visszacsapódnak rólad. A világban, ami tele van félelemmel, a sávok nélkülözhetetlen védettséget biztosítanak.

Harmadik Rítus: Harmónia Rítus

Amiben hét archetípust kapsz a csakráidba. Eme archetípusok, mint magok kerülnek beültetésre.  Ezek a magok tűzzel lesznek csíráztatva, amihez több tűz szertartást kell végrehajtanod, hogy felébreszd őket és segíts nekik nőni. Ezek után, segítenek a lelki salakanyagokat megtisztítani, melyek a csakráidban halmozódtak föl, így azok eredeti, szivárványszíneikben tudnak majd ragyogni. E rituálé segít, hogy elhullasd a múltad, ahogy a kígyó elhullajtja a bőrét.

Negyedik Rítus: Látnokok Rítusa

E rítus fény utakat helyez el, melyek összekötik a látókérget a harmadik szem és a szív csakrával. A rítus felébreszti a benned rejlő látnokot és a képességet, hogy érzékeld az energia láthatatlan világát és a lelkeket.

Ötödik Rítus: Napőrzők (Daykeeper’s) Rítusa

A rítus mestergyógyítók generációival köt téged össze, a múlt Daykeeper-jeivel azaz Napőrzőivel. Ők képesek segítségül hívni az ősi szent helyeket, mint például a Machu Picchu vagy Stonehange, hogy gyógyulást és egyensúlyt hozzanak a földre. Ezek a Napőrzők hívják a Napot minden nap, hogy felkeljen és lenyugodjon. Képesek az embereket harmóniába hozni az Anya Földdel. A Napőrzők voltak a gyógyítók (curanderos), a gyógynövény szakértők és a bábák is, akik a születésnél és a halálnál jelen voltak. Általában nők voltak és nagy tudással rendelkeztek a föld női vonásairól. Ezzel a rituáléval elkezded a belső nőiességed gyógyítását, és segít, hogy átlépd félelmeidet és békében éld mindennapjaidat.

Hatodik Rítus: Bölcsességőrzők Rítusa

Összeköt téged fényes teremtmények generációival a múltból és a jövőből. A legenda szerint az ősi bölcsesség a magas hegységekben lakozik. Ez a rituálé a hófedte csúcsokkal van kapcsolatban, az erő szent helyeivel, ahol a felséges dolgokkal lehet találkozni. Ez a rituálé a belső férfiasságod gyógyulását segít elő. Hozzájárul, hogy kilépj az időből, s megtapasztald az időtlenséget. A Bölcsességőrzők generációja gyógyító férfiak és nők, a múltból, aki legyőzték a halált és kiléptek az időből. A Bölcsességőrzők dolga, hogy megvédjék a gyógyítás tanait és, hogy megosszák azokat másokkal, amikor időszerű és megfelelő.

Hetedik Rítus: Földőrzők Rítusa

A rítus összeköt téged az arkangyalokkal, akik a galaxisunk védelmezői. A Földőrzők, akik az összes élet védelmezői a Földön, ezen őrangyalok közvetlen védelme alatt állnak, s meg tudják idézni erejüket, bármely szituációban, amikor szükség van rá, hogy gyógyulást és egyensúlyt hozzanak. A Földőrzők rítusa segít elsajátítani a látnokok képességét és valóssággá álmodni a világot. A rituálé összeköt téged a csillagokkal és a Nappal, a helyi csillagunkkal.

Nyolcadik Rítus: Csillagőrzők Rítusa

E rítus biztonságban átjuttat téged a beszélt változásokon, amik 2012-ben, vagy akörül jönnek majd. Mikor részesülsz ebben a rituáléban, fizikailag elkezdesz Homo Luminoussá válni, lelassul öregedésed, DNS-ed új információkkal gazdagodik, és jobban ellenállóbbá válsz a betegségekre.

Kilencedik Rítus: Teremtő Rítus

Mikor ebben a beavatásban részesülsz, felébred benned a Teremtő-fény és az összes teremtmény védelmezőjévé válsz a legkisebb homokszemtől a legnagyobb galaxisig az univerzumban. E rituálé 2006 nyarán lett elhozva nekünk andoki Inka Idősöktől, azelőtt még sosem volt elérhető a földön. Habár voltak, akik elérték ezt a szintű beavatást és felébresztették ’Krisztus vagy Buddha Tudatukat’ hosszas önismeret és évekig tartó tanulás és meditáció során, de soha nem volt lehetséges, hogy eme megemelkedett tudatosságot egyik ember átadja a másiknak, egészen máig.


Advertisements

The Initiation Rites

Rite One: Healer’s Rite

Connects you to a lineage of luminous beings. They are the Earthkeepers of the past and they come to assist you in your personal transformation. There is tremendous spiritual assistance available and these luminous ones work with us in our sleep and meditation time to heal the wounds of our past and that of our ancestors. This rite also awakens the healing power in your hands so that everyone you touch is blessed.

Rite Two: Bands of Power

The second rite consists of five energetic bands representing earth, air, fire, water, and pure light. These bands are installed in your Luminous energy field, and act as filters, breaking down into one of the five elements any negative energy that come your way so that these energies can feed you instead of making you ill. The Bands of Power are always ‘on’, and negative energies bounce right off them. In a world filled with fear, the bands provide essential protection.

Rite Three: Harmony Rite

In which you receive seven archetypes into your chakras. These archetypes are transmitted into your chakras as seeds. These seeds germinate with fire, and you have to perform a number of fire meditations to awaken them and help them grow. Afterward, they help combust the psychic sludge that has built up in your chakras, so that your chakras can shine with their original light as you acquire a rainbow body. This rite helps you to shed your past the way the serpent sheds her skin.

Rite Four: Seer’s Rite

This rite installs pathways of light that connect the visual cortex with the third eye and heart chakra. This rite awakens the ‘inner seer’ and your ability to perceive the invisible world of energy and spirit.

Rite Five: Daykeeper’s Rite

This rite connects you to a lineage of master healers, Daykeepers from the past. They are able to call on the ancient altars (such as Machu Picchu and Stonehenge) to heal and bring balance to the earth. These Daykeepers call on the sun to rise each day, and set each evening. They can bring humans into harmony with Mother Earth. The Daykeepers were the midwives who attended births and deaths, as well as being the herbalists, or curanderas. They were generally women, and were knowledgeable about the ways of the feminine earth. With this rite you begin the process of healing your inner feminine. It helps you to step beyond fear, and practice peace.

Rite Six: Wisdomkeeper’s Rite

This rite connects you to a lineage of luminous beings from the past and from the future. The legends say that the ancient wisdom resides in the high mountains. This rite is associated with the snow-capped mountains, the sacred places of power, where one can meet the divine. This rite helps you begin to heal your inner masculine. It helps you to step outside of time and to taste infinity. The lineages of Wisdomkeepers are medicine men and women from the past who defeated death and stepped outside of time.  The job of the Wisdomkeeper is to protect the medicine teachings and to share them with others when appropriate.

Rite Seven: Earthkeeper’s Rite

This rite connects you to the archangels that are guardians of our galaxy. The Earthkeepers, who are stewards of all life on the Earth, come under the direct protection of these archangels and can summon their power when they need to in order to bring healing and balance to any situation. The rite of the Earthkeepers helps you learn the ways of the seer, and to dream the world into being. This rite connects you to the stars, and to the sun, our local star.

Rite Eight: Starkeeper’s Rite

This rite anchors you safely to the time after the great change that is said will occur on or around the year 2012. When you receive this rite, your physical body begins to evolve into that of Homo Luminous, the aging process is slowed down, your DNA is re-informed, and you become more resistant to disease.

Rite Nine: Creator Rite

When you receive this initiation, you awaken the Creator-light within you and acquire stewardship for all of creation, from the smallest grain of sand to the largest cluster of galaxies in the universe. This rite has never been available before on the planet. Although there were individuals who attained this level of initiation, and awakened their Christ or Buddha consciousness, it was never possible to transmit these from one person to another, until today. So while Spirit-to-human transmission happened on occasion, human-to-human transmission was impossible until now. The Creator rite was brought forth and gifted to us by Inka elders in the Andes during the summer of 2006.